Sveiki!

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“

Projekto tikslas:

- pagerinti poliligotiems pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti pacientų pasitenkinimą teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis;
- pagerinti poliligotų pacientų gyvenimo kokybę;
- sumažinti sveikatos priežiūros kaštus.

Kam taikomas projektas:

- projekte dalyvauja ligoniai sergantys ne mažiau kaip dvejomis konkrečiomis lėtinėmis ligomis: 2 tipo cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E11) ir hipertenzine liga (TLK-10-AM kodas I11).
- dalyvaujantys projekte ligoniai kas diena stebi ir matuoja įvairius savo būklės rodiklius. Gauti rodikliai registruojami į "Asmens savistabos dienyną" ir perduodami į gydymo įstaigą.
- Ligonis ir sveikatos specialistai stebi gautus rodiklius ir bendradarbiaudami priima gydymo sprendimus.
Prisijungimas ir asmens identifikavimas bus vykdomas per "Valdžios vartus"